Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku – rys historyczny.

Powojenna sytuacja Polski nie była łatwa. Stan naszej gospodarki nie przedstawiał się dobrze. Odbudowa państwa spoczywała w największym stopniu na jego obywatelach. Zaś na wyższych szczeblach władzy oczekiwano szybkich efektów. Przed kulturą i nauką stały ogromne wyzwania. Od nowa należało zorganizować struktury i wyznaczyć kierunki rozwoju poszczególnych instytucji. Musiały one być jednak zgodne z nową linią polityczną. W tym kręgu znalazły się również biblioteki, które niestety przedstawiały obraz ruiny. Wojna przetrzebiła zasoby literatury. Hitlerowcom zależało na zniszczeniu wszystkich polskich dóbr kultury, których nie uznali za przydatne państwu niemieckiemu. Zbiory wielu instytucji bezpowrotnie przepadły w wyniku pożarów i działań wojennych. Jednak już w 1946 roku Naczelna Dyrekcja Bibliotek opracowała plan budowy nowej sieci bibliotecznej w całym kraju. Działania obejmowały także ówczesny okręg pomorski, którego Więcbork był częścią. Tym samym udało się odciążyć władze szkolne a sprawy biblioteczne znalazły się w gestii samorządów. Niezwykle ważną datą dla więcborskiej książnicy jest dzień 5 grudnia 1947 roku. Wówczas Pani Zofia Kunek z Więcborka otrzymała od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sępólnie 60 książek, i szafę biblioteczną oraz przybory piśmiennicze. Obecnie może się to wydawać mało jednak zważywszy na ówczesne realia był to spory majątek. Od tego dnia datuje się właśnie działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Jej uroczystego otwarcia dokonał przedstawiciel Powiatowej Rady Narodowej Pan Płaczkowski. Tego dnia przybyli przedstawiciele okolicznych instytucji kulturalnych oraz wójt gminy Więcbork Pan Stawowski. Pierwsze sprawozdanie świeżo powołana instytucja złożyła za miesiąc grudzień 1947 roku.

Powiększenie zbiorów bibliotecznych było głównym celem nowej instytucji. Potwierdzeniem tego faktu jest sprawozdanie za miesiąc marzec 1948 roku gdzie wyraźnie zobrazowano potrzeby społeczeństwa. W tym celu powołano Miejski Komitet Biblioteczny, którego przewodniczącym mianowano pana A. Pilcka. Na szczęście więcborska książnica powstała krótko przed wcieleniem w życie nowego planu Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. W latach 1948-49 skoncentrowała ona swe wysiłki na organizowaniu bibliotek gminnych. Władze biblioteczne okręgu pomorskiego zasiliły wówczas podległe jednostki woluminami pochodzącymi z Komitetu Upowszechniania Książki. Otwarto również nowe punkty biblioteczne w gromadach: Borzyszkowo, Suchorączek, Śmiłowo, i Zabartowo. W następnych latach doszedł jeszcze punkt w Górowatkach i przy leśnym ośrodku szkoleniowym w Runowie Krajeńskim. Funkcje kierownika biblioteki piastował Pan Wojciech Gamza. Jednocześnie w Zarządzie Gminy Więcbork pracował na stanowisku księgowego.

Rok 1951 to nowy lokal otrzymany od włodarzy miasta. Miał on powierzchnię 13,75 m2 a znajdował się przy ulicy Mickiewicza 19. Dzieje więcborskiej książnicy są związane z kolejnymi zmianami administracyjnymi na terenie całego kraju. Reforma z 1954 roku likwidowała gminy tworząc gromady. W związku z powyższymi działaniami w 1955 roku księgozbiór został przeniesiony do Wituni a biblioteka przyjęła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Wituni. Jej kierownikiem została Pani Stefania Tobolska.

Ciekawie przedstawiają się również zmiany w stanie woluminów. Bowiem w grudniu 1947 otrzymano ich 60. W 1949 roku na półkach znajdowało się już 949 książek. W 1950 mieszkańcy mogli korzystać z 1973 woluminów. Dwadzieścia lat później było ich już ponad 8 tysięcy.

Rok 1972 przyniósł korektę podziału administracyjnego. W Polsce znów pojawiły się gminy. Wówczas Gromadzka Biblioteka Publiczna w Wituni stała się filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Więcborku. W 1976 roku zmieniła się struktura organizacyjna biblioteki. Otrzymała ona nowy statut oraz nowe lokum, które zwiększyło jej powierzchnię o 15 m2. Niespełna 5 lat później książnica ponownie przeniosła się do innego lokalu jego powierzchnia to już 42 m2. Utworzono wówczas filie dla dzieci, co było poprzedzone podziałem księgozbioru.

Obecną nazwę instytucja uzyskała w 1996 roku. Miało wówczas miejsce uroczyste otwarcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Otrzymano również nowy lokal. Rok wcześniej rada miejska podjęła decyzję aby dotychczasowe pomieszczenia sprzedać w drodze przetargu. Jednocześnie za uzyskane w ten sposób środki przeprowadzono remont pomieszczeń po byłym kinie Promień. Swoje miejsce znalazł tam oddział dla dorosłych oraz filia dla dzieci. Przecięcie wstęgi miało miejsce 6 maja 1996 roku. Tego dnia Wojewoda Bydgoski Pan Wiesław Olszewski dokonał otwarcia obiektu. Stało się to w obecności Burmistrza Pana Andrzeja Maracha oraz przedstawicieli władz miejskich i parafialnych. Nie zabrakło także osób reprezentujących lokalne środowisko kultury a nawet głównych wykonawców ekip remontowych, które dokonały adaptacji pomieszczeń. Uroczyste wydarzenie zostało uświetnione wystawą malarską. Swoje prace zaprezentował artysta pochodzący z Bydgoszczy Pan Zbigniew Jastrowski.

Biblioteka to również ludzie, którzy w niej pracują. Kadra biblioteczna ma ogromny wpływ na rozwój placówki. W ciągu minionych 70-lat w instytucji pracowało wiele osób. Każda z nich poświęcając swój czas pozostawiła w bibliotece cząstkę siebie. W tym miejscu trzeba wymienić tych, którzy swojej pracy poświecili większość zawodowego życia. Należą dom nich: Janina Wiśniewska, Teresa Pilarska, Felicja Altmann, Maria Iwińska, Gertruda Jędrzejewska, Barbara Piekut, Barbara Kogut, Janina Bukowska, Maria Kołata i Joanna Jańczak.

Biblioteka to przede wszystkim czytelnictwo, ale nie tylko. Pracownicy uczestniczyli w życiu kulturalny miasta oraz realizowali własne inicjatywy. Podczas Dni Oświaty Książki i Prasy w 1968 roku miał miejsce kiermasz książki w lasku miejskim. Stoiska z literaturą rozmieszczono przy obecnej siłowni. Wydarzenie zgromadziło wielu mieszańców. Pomysł spodobał się również ówczesnym włodarzom bowiem w 1970 roku zorganizowano kolejny kiermasz.

W trzecim kwartale 1979 roku biblioteka stała się miejscem wystawy książek rolniczych. Wówczas odbyła się również olimpiada wiedzy rolniczej. Swoje stoisko miały także członkinie lokalnego koła gospodyń wiejskich, przywiozły ze sobą warzywa, owoce i kwiaty. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zważywszy na fakt, iż kłopoty z zakupem artykułów spożywczych nie były Polakom obce.

Instytucja od samego początku promowała czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Dobrym zwyczajem były lekcje biblioteczne. W listopadzie 1982 roku w książnicy gościła drużyna harcerska im. Elizy Orzeszkowej. Jej członkowie mieli za zadanie zdobyć sprawność przyjaciela książki. Wśród półek z woluminami przeprowadzono zwiad – słowa jego bohaterki Pani Marii Iwińskiej zostały wówczas nagrane na taśmę magnetofonową.

Kadra biblioteczna kładła ogromny nacisk na promocje książki. Jeśli pozwalały na to dostępne środki zapraszano pisarzy i poetów. W naszej bibliotece m. in. gościli: Krystyna Nepomucka, Stefan Pastuszewski, Maria Gunter, Danuta Wawiłow, Chris Niedenthal, Zbigniew Branach i inni.

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
ul. Gen. Hallera 22
89-410 Więcbork
Tel. 52 389 86 22

e-mail: bibliotekawiecbork@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.wiecbork.eu

Licznik odwiedzin: 278464