Ożywienie lokalnej kultury 19-07-2020.

W ramach projektu „Ożywienie lokalnej kultury”, realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku, Chór „Lutnia” przybliżył regionalny oraz religijny repertuar muzyczny mieszkańcom Zabartowa. Uroczysty koncert odbył się 19 lipca po sumie odpustowej w parafii św. Jakuba Apostoła.

Środki finansowe na realizację projektu zostały przyznane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Ożywienie lokalnej kultury” mająca na celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez ożywienie lokalnej kultury, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja powyższego wydarzenia była możliwa dzięki konstruktywnej współpracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku z Chórem „Lutnia” z Więcborka, Parafią w Więcborku, Gminą Więcbork oraz Stowarzyszeniem LGD Nasza Krajna.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
ul. Gen. Hallera 22
89-410 Więcbork
Tel. 52 389 86 22

e-mail: bibliotekawiecbork@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.wiecbork.eu

Licznik odwiedzin: 219795